Inspirace k zamyšlení

Citáty o managementu

 • Martin Sorrel:  Lidé v zákopech jsou často v nejlepších pozicích, aby činili důležitá rozhodnutí. Je na vedoucích, aby poskytli těmto lidem svobodu a zdroje.
 • Jonas Ridderstrale:  Většina lidí neopouští společnosti, ale manažery.
 • Johann Goethe:  Špatný tesař se hádá se svými nástroji. Špatný generál viní své vojáky z prohrané bitvy.
 • Zig Ziglar: 
  • Jestliže nebudete mít každý den určitý cíl, zůstanete jen u snění.
  • I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte, kde se právě nacházíte.
  • Člověk, kterému se číst nechce, na tom není o nic lépe než člověk, který číst neumí.
 • Ronald Reagan:  Obklopte se nejlepšími lidmi, které najdete, delegujte zodpovědnosti a nepřekážejte.
 • Sharon Johnson:  Management is like writing in the snow. You have got to keep repeating the message over and over.
 • John C. Maxwell:  Šéf své podřízené řídí, vůdce je vede. Šéf je závislý na autoritě, vůdce na dobré vůli. Šéf vzbuzuje strach, vůdce nadšení. Šéf říká "já", vůdce říká "my". Šéf se soustřeďuje na viníka při selhání, vůdce na samotné selhání. Šéf ví, jak se má co udělat, vůdce ukazuje, jak to má být. Šéf říká "Jděte!", vůdce říká "Pojďme!"
 • Ian McDermott:  Řízení pomocí biče motivuje lidi k jedinému – vyhnout se biči.
 • John C. Maxwell:  Úspěch vedoucího je možné definovat jako maximální využití schopností jeho podřízených.
 • Richard Koch:  Jakmile se něco stane složitým, zjednodušte to. Nemůžete-li to zjednodušit, zrušte to!
 • John. C Maxwell:  Nejdražšími pracovníky nejsou ti, co mají nejvyšší plat. Nejdražší jsou neproduktivní lidé.
 • Peter F. Drucker:
  • „If you can´t measure it, you can´t manage it.“ (Když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit.)
  • „The best way to predict the future is to create it“ (Nejlepší cesta k předpovědi budoucnosti je stvořit ji.)
  • „…, a company's CEO should make no more than 20 times the salary of its lowest-paid worker.“ (Nejvyšší vedoucí společnosti by neměl mít vyšší mzdu než dvacetinásobek platu svého nejhůře placeného pracovníka.)
  • The customer is the foundation of a business and keeps it in existence. He alone gives employment.“ (Základem podnikání je zákazník, díky kterému současně existuje. On sám dává zaměstnání.)
  • The most important thing in communication is to hear what is not being said.
  • Efficiency, which is doing things right, is irrelevant until you work on the right things.
  • Příliš mnoho toho, co nazýváme managementem, lidem ztěžuje práci.
  • Management je dělat věci správně. Leadership je dělat správné věci.
  • Žádná organizace se nemůže spoléhat na geniální jedince. Těch je vždycky málo a nemůžeme s nimi spoléhat. Úkolem organizace je umožnit podávat obyčejným lidem neobyčejné výsledky.
 • Murphy: „Nikdy není dost času na to, udělat to dobře. Ale vždycky je dost času na to, udělat to znovu.“
 • Friedrich Nietzche: Povolání je páteří života
 • Fred Smith: Manipulace je ovlivňování za účelem mého osobního prospěchu. Motivace je ovlivňování za účelem společného prospěchu.
 • Anonymní zaměstnanec: 25 let jste mě platili za moje ruce a přitom jste mohli využít i můj mozek - zadarmo!!
 • Dave Logan: Když se ke všem zaměstnancům chováme stejně, odcházejí.
 • Tomáš Baťa: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele.
 • Tomáš Baťa: Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady.
 • Stephen Covey: Management is efficiency in climbing the ladder of success. Leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.
 • Norman Schwartzkopf: Leadership je mocná kombinace strategie a charakteru. Jestliže si musíte vybrat, zvolte charakter.
 • Theodore Roosevelt: Nejlepší vedoucí je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí.
 • Lao-c´(600 př. n. l): Dobrý vůdce je nejlepší v případě, že si lidé sotva uvědomují jeho existenci… Když takový vůdce, který málo mluví, dokončí svou práci a dosáhne svého cíle, řeknou: Tohle jsme udělali sami.
 • William James: The art of being wise is the art of knowing what to overlook.
 • Sokrates: Lepší je udělat málo věcí dobře než hodně věcí špatně.
 • George Maxwell: Jsou dvě věci, ke kterým lidi jen těžko přimějete: Přemýšlet o věcech a provádět je v pořadí podle jejich důležitosti. Právě v této dovednosti ale spočívá rozdíl mezi profesionálem a amatérem.
 • Richard Koch: Za problémem, jak přidělovat čas, se skrývá ještě důležitější problém, a sice co chceme od života.
 • Robert J. Mckain: Nejčastější příčinou toho, že nedosáhneme svých cílů, je skutečnost, že zabíjíme čas tím, že děláme nejdříve druhořadé věci.
 • S.N.Parkinson: Pokud máte napsat jeden dopis, zabere vám to celý den. Pokud jich máte napsat tucet, napíšete je také za jeden den.
 • H.L. Hunt: Rozhodni se, co chceš dělat, rozhodni se, co jsi za to ochotný dát, stanov si priority a pusť se do práce.
 • Ben Stein: První krok proto, abyste od života získali to, co chcete je rozhodnout se, co to je.
 • Ian McDermott: Vize spojuje lidi v rámci organizace. Propojuje to, co lidé dělají a co je pro ně důležité, s tím, čeho chce dosáhnout organizace. Každý ve firmě musí vizi znát a musí také cítit, že je její součástí, má-li dojít naplnění!
 • Harvey Mackay: A goal is a dream with a deadline.
 • Japonské přísloví: Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.
 • G. R. Blair: Long-term planning is not about making long-term decisions. It is about understanding the future consequences of today´s decisions.
 • Wayne Gretzky: I skate to where the puck is going to be, not where it is.
 • Jack Trout: Poznejte svou konkurenci. Vyhněte se jejich silným a využijte jejich slabé stránky.
 • Jonas Ridderstrale: Místo toho, aby byli zaměstnanci seznamování s popisy práce, měli by zaměstnanci seznámit zaměstnavatele s popisem své motivace.
 • Denis Waitley: Motivace začíná touhou. Když něco chceš, máš motiv to získat.
 • Mary Kay Ash: If you think you can, you can. And if you think you can not, you are right.
 • David Shoup: Nejčastější chybou v historii je podcenění soupeře. U pokerového stolu se to stává pořád.“ 
 • Konfucius:Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.
 • Artur Halley: Když se člověk rozhodne něco udělat, čas se již najde.
 • Albert Einstein: The person who never made a mistake never tried anything new.
 • N.N.: The one who makes no mistakes, makes nothing.
 • Jim Rohn:To be successful you don’t need to do extraordinary things, you just need to do ordinary things extraordinarily well.
 • J. A. Komenský: Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest. — 
 • Albert Einstein: „Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.”
 • Čínské přísloví / Chinese Proverb: „Jestli chceš znát svou minulost – podívej se, jak jsi na tom teď.
  Jestli chceš znát svou budoucnost – podívej se, co teď děláš.”
  „If you want to know your past – look into your present conditions.
  If you want to know your future – look into your present actions.”
 • Kenichi Ohmae: "Když je loď nasměrována špatným směrem, usilovnější veslování nepomůže.” („Rowing harder doesn’t help if the boat is headed in the wrong direction.”)
 • Tomáš Baťa: „Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš.”
 • Brian Tracy: „Neustále vzdělávání je minimálním požadavkem úspěchu v každé oblasti.”
 • Albert Einstein: „Uprostřed každého problému se nachází příležitost.” („In the middle of every difficulty lies opportunity.”)
 • Warren Buffet: „Wall Street je jediné místo, kam lidé jezdí v rolls-roycech za radami od těch, kdo jezdí podzemkou.”
 • Michael Altshuler: Špatná zpráva je, že čas letí. Dobrá zpráva je, že jste piloti.
 • H. Jackson Brown: Neříkejte, že nemáte čas. Bylo Vám ho dáno stejně hodin denně jako Helen Kellerové, Pasteurovi, Michelangelovi, Matce Tereze, Leonardovi da Vincimu, Thomasu Jeffersonovi a Albertu Einsteinovi.
 • . Alexandre Rodolphe Vinet: "Chtěl bych" není nic, "chci" tvoří divy
 • Jack We1ch:
  • Uberte své společnosti vrstvy. Manažeři by měli mít maximálně deset podřízených, a jsou-li zkušení, o 30 až 50 procent víc. "
  • V mnoha firmách je vedení lidí to, co se dělá, jen když zbude čas.
  • .Každý, kdo odešel z vaší firmy jí nadále reprezentuje. Může ji pomlouvat nebo chválit.

 Citáty o prezentacích

 • TH:  Prezentace bez závěru je jako dárek v igelitce z Tesca.
 • Neznámý autor:  Creating and telling a story that resonate also helps us believe in ourselves.
 • Neznámý autor:  When presenting only love, life and death could be more important.
 • Neznámý autor:  No one ever get better by playing. You get better by practicing.
 • Broody Kent:  The conclusion is like beautiful wrapping paper on a gift.
 • Broody Kent:  Jestliže máte 6 hodin na přípravu prezentace, 4 hodiny strávíte nejspíše stěžováním si a odkládáním.
 • Neznámý autor:  Remember, your goal is not to get rid of the butterflies, but to have them fly in formation.
 • Platón:  Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce.
 • Neznámý autor:  Jak něco řeknete je cca. 5x důležitější než to, co řeknete.
 • Neznámý autor:  Nikdy nedostanete druhou šanci udělat dobrý první dojem.
 • Neznámý autor:  Talking louder or faster does not make your idea any better.
 • Dale Carnegie:  There are always three speeches, for every one you actually gave. The one you practiced, the one you gave, and the one you wish you gave.
 • Ira Hayes:  Ještě nikdo si nestěžoval, že byla prezentace moc krátká.
 • Philip Crosby:  Nikdo si nikdy nezapamatuje více než tři body.
 • Wayne Burgraff:  It takes one hour of preparation for each minute of presentation time.
 • R. C. Smedley:  Do not write the speech out and attempt to memorize it, word for word. Get the sequence of events in mind, but do not fix the form of words to be used.
 • Herbert Gardner:  Jakmile se vám podaří lidi rozesmát, už vám naslouchají a můžete jim říct téměř cokoli.
 • Diane Sawyer:  The one lesson I have learned in life is that there is no substitute for paying attention.
 • Dorothy Sarnoff:  Ujistěte se, že jste domluvili před tím, než vaše obecenstvo přestane poslouchat.
 • Peter Urs Bender: 
  • If you fail to prepare, you prepare to fail.
  • Jestliže si prezentaci nepřipravujete, hrajete ruskou ruletu. Dobrá příprava vyváží nedostatek talentu.
  • Perfect prior preparation prevents poor performance.
  • Prezentace stejně jako let má start a přistání. V těchto situacích se stává nejvíce havárií. Když se odlepíte od země - hladce a bezpečně, Vaše prezentace bude úspěšná.
  • Abyste zdvojnásobili účinek své prezentace, použijte polovinu slov.
  • Decide what is essential and leave out the rest.
  • Když prezentujete, ostatní Vás nehodnotí za to, kdo jste, ale za to, čím se zdáte být - sebevědomí a připravený.
  • Nejdůležitější vlastnost prezentátora je jeho sebevědomí.
  • To čeho se lidské bytosti obávají více než smrti je mluvení před lidmi.
  • Be sure to tell the audience "why".
  • Vaši posluchači Vám musí rozumět předtím než s Vámi budou moci souhlasit!!!
  • 99% prezentátorů je před začátkem projevu nervózní! 
 • Neznámý autor:  Nečtěte svůj projev. Čtěte své posluchače.
 • Neznámý autor:  Cvičte, cvičte, cvičte!

Citáty o obchodě, službaách a zákaznících

 • Jack Welch:  Snažte se o to, aby vaše produkty a služby, byly jiné než u ostatních. A zákazníci k vám přilnou jako lepidlo.
 • Neznámý autor:  Existují pouze dva způsoby, jak se odlišit. Buď jste lepší, nebo levnější.
 • R.C. Mills:  Just like a good customer, it is more effective to retain key employees than to replace them.
 • Herb Kelleher:  Chystáme-li se zacházet se zákazníkem jako s dobytkem, musíme rovněž přijít s obchodním modelem pro dobytek.
 • John Chambers:  Trávit čas se zákazníky je pravděpodobně ten nejlacinější kurz, který můžete o vztahu se zákazníky absolvovat.
 • Stanley Marcus:  Consumers are statistics. Customers are people.
 • Pubilius Syrus:  Zboží má takovou hodnotu, jakou je je za něj kupující ochoten zaplatit.
 • Jack Trout:  It´s not about knowing your customer. It´s about your customer knowing about you.
 • Harold Geneen:  Zákazník nemá vždycky pravdu. Mýlí se stejně často jako má pravdu.
 • Stew Leonard:  Zákazník, který si stěžuje, je můj nejlepší kamarád.
 • Michael LeBoeuf:  Zákazníci, stejně jako srdce, jdou tam, kde si jich váží.
 • Leo Burnett:  Don´t tell me how good you make it; tell me how good it makes me when I use it.
 • Neznámý autor:  Business is a lot like tennis - those who don´t serve well end up loosing.
 • Michael LeBoeuf:  Mnoho lidí si myslí, že zákazníci jsou jako autobusy. Přijíždějí pravidelně a často. Mýlí se!

Citáty o komunikaci

 • Jiří Pohořalý:  Ostatním radit je vždy jednodušší, ale až se do té samé situace dostaneme my, potřebujeme vždy pravé přátele...
 • Jakub Bedrich Kuba:  Již se známe natolik, že se nemusíme stydět před sebou chvíli mlčet.
 • John King:  Naslouchejte lidem a oni vám řeknou, kdo jsou.
 • Tom Landry:  Dobrý kouč připomíná lidem, kdo jsou, i ve chvílích, kdy na to oni sami zapomenou.
 • Dr. Moog:  A management buzzwords is like a movie star with whom we fall in love.
 • Reinhard K. Sprenger:  Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje.
 • Norbert Wiener:  Jak mám vědět, co jsem řekl, dokud jsem na to neslyšel odpověď?
 • Reinhard K. Sprenger:  Na začátku přišlo slovo. Hned po něm přišlo nedorozumění.
 • Neznámý autor:  Porozumění je nepravděpodobné.
 • Reinhard K. Sprenger:  Nedíváme se očima, ale mozkem. Neposloucháme ušima, ale pamětí.
 • Ernest Hemingway:  Je třeba dvou let, než se naučíme mluvit. A padesáti, než se naučíme mlčet.
 • T.A.Harris:  Pouze jazyk umožňuje myšlení a pouze prostřednictvím myšlení je možná lidskost.
 • Voltaire:  Chceš-li se mnou diskutovat, přesně vysvětli pojmy.
 • Paul Tillich:  Touha po pravdě je umlčována odpověďmi, které mají váhu autority, s níž nelze diskutovat.
 • Dorothy Nevill:  The real art of conversation is not only to say the right thing at the right time, but also to leave unsaid the wrong thing at the tempting moment.
 • Diane Sawyer:  To nejdůležitější co jsem se v životě naučila je to, že dávat pozor nic nenahradí.
 • H.S. Dumpty:  Má slova znamenají to, co chci, aby znamenala.
 • J.D. Loori:  Někdy stačí zašeptat, jindy je nejlepší křičet.
 • A.M. Lindbergh:  Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně obtížně se po ní usíná.
 • P.F. Drucker:  Nejdůležitější v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno (The most important thing in communication is to hear what is not being said.)
 • Lao Tse:  Ti, co ví, nemluví. Ti, co mluví, nevědí (Those who know, do not speak, those who speak, do not know.)
 • W.B Yeats:  Přemýšlej jako moudrý člověk, ale mluv jazykem lidí (Think like a wise man but communicate in the language of the people.)
 • John Powell:  Genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zárověň ohleduplný.
 • Tom Lehrer:  I wish people who have trouble communicating would just shut up.
 • G.B. Shaw:  I believe in the discipline of silence, and could talk for hours about it.
 • R. Montgomery:  Opravdu posloucháte, nebo jen čekáte na svou příležitost promluvit?
 • Neznámý autor:  Řeč těla mluví mnohem více než slova.
 • Neznámý autor:  Lidé mají jedny ústa, ale dvě uši. Někdo asi chtěl, abychom dvakrát více poslouchali, než mluvili. Někdo může namítnout, že je to proto, že poslouchání je dvakrát těžší než mluvení.
 • Neznámý autor:  Get in touch with the way the other person feels. Feelings are 55% body language, 38% tone and 7% words.
 • A.M. Lindbergh:  Good communication is as stimulating as black cofee and just as hard to sleep after.
 • Ralph Waldo Emerson:  Je tolik slyšet, kdo jsi, že neslyším, co mi povídáš.
 • William King:  Drbna je ta, kdo s Vámi mluví o jiných lidech. Nudný je ten, kdo Vám vypráví o sobě. Mistr konverzace je ten, kdo s Vámi mluví o Vás.
 • Jack Trout:  Nedůvěřujte těm, kterým nerozumíte.
 • Michael LeBoeuf:  Nikdy nepodceňujte naslouchání. Je to jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou se můžete naučit.
 • Harry S. Truman:  If you can not convince them, confuse them.
 • Dale Carnegie:  Právo mluvit si musíte zasloužit!
 • Neznámý autor:  Že si nerozumíme je normální. Že si porozumíme, je zázrak.
 • Larry King:  Nikdy jsem se nenaučil jedinou věc při mluvení. Poslouchejte!
 • Frank Lebowitz:  Opak mluvení není naslouchání. Opak mluvení je čekání na to, až se dostanu ke slovu.
 • Carl Rogers:  Empatické naslouchání znamená dočasně žít životem druhého.
 • Ralph Wlado Emerson:  Když oči říkají něco jiného než jazyk, zkušený člověk se spoléhá především na jazyk očí.
 • John C. Maxwell:  Vyhněte se slovům vždycky a nikdy. Většinou nejsou na místě a nutí lidi, aby se začali bránit.

Citáty o času

 • Freddie Mercury:  Show must go on!
 • Forrest Gump:  Život je jako bonboniera, nikdy nevíš co ochutnáš.
 • Neznámý:  Zvykni si na to, že máš jenom sebe. Pod sebou peklo a nahoře nebe.
 • Jack Welch:  Život je možné prožívat jen směrem vpřed a chápat jen směrem vzad.
 • Milan Zelený:  Den má 86400 vteřin. Tedy 86400 okamžiků. Proč lidé, kteří nemají čas, obvykle udělají tam málo práce? Nerozumějí okamžikům.
 • Confucious:  Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem.
 • Lauren Bacall:  I am not a has been, I am a will be.
 • Dalajlama:  Buďte každý den nějaký čas o samotě.
 • Neznámý autor:  Miluj, jako by Tě nikdo nikdy nezranil ! Pracuj, jako bys nepotřeboval peníze ! Tancuj, jako by se nikdo nedíval ! Zpívej, jako by Tě nikdo neposlouchal ! Žij, jako bys žil v ráji !
 • Neznámý autor:  There are only two things you "HAVE TO" do in life. You "HAVE TO" die. You "HAVE TO" live until you die. You make up all the rest.
 • Harry Hepner:  Once we discover how to appreciate the timeless values in our daily experiences, we can enjoy the best things in life.
 • Ed Boenis:  Většina lidí je tak stresovaná, jak sami chtějí.
 • T.A.Harris:  Proč lidé nežijí ani z poloviny tak, jak vědí, že se má?
 • T.A.Harris:  Život je příliš krátký, aby byl nicotný. Přesto jsme zklamáni, že právě taková většina našeho života je.
 • Benjamin Franklin:  Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě.
 • G.B.Shaw:  Chci jít do hrobu naprosto opotřebovaný, protože čím víc pracuji, tím víc žiji.
 • Michael Althsuler:  Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že Vy jste pilot.
 • Nelson Richard:  Nikdy nedovolte včerejšku, aby zneužíval dnešek.
 • Peter F. Drucker:  Práce vyplní každý jí vymezený prostor.
 • J.W.Goethe:  Protože lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem, touží tolik po lepší budoucnosti a koketují tolik s minulostí.
 • Arthur Halley:  Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čas se vždycky najde.
 • George Eliot:  It is never too late to be what you might have been.
 • John C. Maxwell:  Za normálních podmínek jsme výkonní, teprve když nás tlačí čas nebo se ocitneme v tísni, pak jsme efektivní.
 • Paul Tsongas:  Nikdo ještě na své smrtelné posteli neřekl, že by si přál strávit více času v práci.
 • Baltasar Gracian:  Moudrý člověk udělá ihned to, co blázen až na poslední chvíli. Oba dělají tu samou věc, jen každý v jinou dobu.
 • Německé přísloví:  Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho.
 • Stephen Levine:  Kdybyste měli co nevidět umřít a mohli jste si ještě naposledy zatelefonovat, komu byste zavolali a co byste mu řekli? Tak na co čekáte !!?
 • Neznámý autor:  Za zabíjení času by měl být stejný trest jako za každou jinou vraždu.
 • J.F.Kennedy:  Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.
 • Douglas Adams:  I love deadlines. I like the whoosing sound they make as they fly by.
 • C. S. Lewis:  Budoucnost je něco, kam se každý z nás dostane rychlostí 60-ti minut za hodinu, a to bez rozdílu, kdo to je a co udělá.
 • F. D. Roosewelt:  Nikdy předtím jsme neměli tak málo času na to, abychom stihli vše, co chceme, jako máme dnes.
 • Budha:  Čím jste, je to, tím jste byli, a čím budete, je to, co děláte teď.
 • Sogjal Rinpočhe:  To jediné, co opravdu máme je současná chvíle, nyní.
 • Zig Ziglar:  Pracujte tak jako byste na všechno měli jen jeden den času.
 • Zig Ziglar:  Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije.
 • Zig Ziglar:  Pokud získáte pojem o čase, začnete s ním počítat.
 • William Penn:  Po čase toužíme ze všeho nejvíce, ale běda! Zacházíme s ním nejhůře.
 • George Santayana:  Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování.
 • Švédské přísloví:  Zestárneme příliš rychle a zmoudříme příliš pozdě.
 • Alan Lakein:  Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat.
 • Hyrum Smith:  Každé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příležitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. A po celý zbytek života budeme tento dar dostávat znovu a znovu.
 • Alan Lakein:  Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme.
 • Seneca:  Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme.
 • F.A.Mauriac:  Čas je nejlepší učitel, bohužel nemá vždy ty nejlepší žáky.
 • Richard Sennett:  Čas je jediný zdroj k dispozici volně všem .
 • Steve Mariucci:  Nenosím hodinky, protože vždy vím, že je teď a teď je tehdy, když bych to měl udělat.
 • Zuzanka: Jediné skutky, za které je třeba se stydět, jsou ty, které jsme neudělali.

 Citáty o vyjednávání

 • Murphy: Řekněte kategorické „Ne“. Pak začněte vyjednávat.