Distance (Virtual) Management

o Seminář, 1 den, pro stř. a vyšší management
o Důvody pro volbu tohoto stylu vedení
o Potřebné prostředky
o Motivace pracovníků
o Příprava
o Výhody a nevýhody
o Doporučení