Vítejte na stránkách "4management" - Management ve 4 dimenzích

Program je postaven modulově. Jako celek tvoří ucelený komplex kompetencí – znalostí a dovedností - potřebných pro efektivnější a kvalitativně vyšší činnost manažera.

Jednotlivé části (tj. konkrétní témata školení) je rovněž možné implementovat samostatně, a to podle identifikované potřeby zvýšení kompetencí pracovníka podle současné úrovně vzhledem k zařazení – funkci a náplni práce.

Inspirace k zamyšlení

Citáty o managementu

Subscribe to "4management" - Váš Management RSS