Change Management

 • Seminář, 1 den, stř a vyšší management
 • Definice a cíl změny
 • Storming – Forming – Norming - Performing
 • Komunikace
  • Jak, kdy, komu, co…
  • Řízení změn
  • Stanovení termínů a kritérií
 • Zpětná vazba
  • Bylo dosaženo cílového stavu v jednotlivých etapách?
  • Pokud ne, co s tím…
  • Pokud ano, jak dál…
 • Následné činnosti…
 • Hodnocení efektivity změny
 • Eventuální změny dosaženého stavu změn a posuny…