Prezentační dovednosti

Máte jistě dobré nápady, návrhy, jste profesionálové ve svém oboru. Platí to samozřejmě o externích i o interních zákaznících. Proč tedy mají jiní kolegové větší úspěšnost v prosazování svých (možná ne tak kvalitních) návrhů? Možná je to proto, že jejich návrhy „lépe vypadají“, nebo „vypadají“ kompetentněji při jejich představování oni sami…?
Formou intenzivního tréninku s využitím videokamery a zpětné vazby.
o 2 – 3 dny, podle velikosti skupiny
o Neverbální komunikace
o Verbální komunikace
o Styly prezentací
o TTT
o Příprava
o Zvláštní příležitosti
o Sebe-prezentace
o Otázky, námitky…