Strategický management

„Tak, teď máte ve svých emailech každý svůj budget na příští rok a – směle do toho.“ Stačí to? Opravdu stačí stanovit plán podle počtu obchodníků a minulých výsledků, navýšit o nějaké to procento (abychom byli na „safe side“) a „dámy a pánové, pusťte se do práce“? Co když se změní podmínky? Co když se změnil trh? Přišel nový hráč, nový produkt? Co když se změnili zákazníci, aktivity, které fungovaly dřív, fungovat nebudou? Jak víme, že budou? Co když víme, co máme dělat, ale naši lidé nemají znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby aktivity, za které platím, byly efektivně vykonávány? Co všechno vlastně máme plánovat? Na to dostanete odpověď v tomto kurzu.

 • 3 dny, stř. a vyšší management
 • Řízení pomocí cílů
 • Model „CAR“
 • Principy strategického managementu
  • „Management by hope“
  • „Management by fear“
  • „Strategic management“
  • Plánování
  • Co, jak a proč je třeba plánovat
 • Strategie prodeje:
 • Komunikace principů, metod a prostředků
 • Implementace
 • Řízení