Koučování

Pravděpodobně nejobtížnější činnost vůbec. Nehovoříc o koučování sama sebe nebo – nedej bože – svého nadřízeného. Ale i to lze…
Koučování v tomto kurzu je zaměřeno na zvýšení výkonu. Tj. toho, za co jsme placeni – řešení obtížných situací, problémů, přicházejících se železnou pravidelností a nevyhnutelností. Ovšem – každý problém je zároveň i příležitostí, výzvou…
o 3 – 4 dny
o „Performance Coaching“
o Techniky kladení otázek
o Aktivní naslouchání
o Stanovování cílů
o Zpětná vazba…