Obchodní dovednosti

o 8 - 10 dní
o Proces prodeje
o Kompetence prodejce
o Komunikace (neverbální, verbální…)
o Kladení otázek
o Zvládání námitek
o Typologie osobnosti
o Asertivita…