Lektor, trenér a kouč:

Ing. Jaroslav Kopal (49)

Kontakt: kopal@4management.cz nebo na tel. čísle +420 608 084 285.

 

Vystudoval FE VUT v Brně, téměř celou profesní kariéru se poté věnoval obchodu, řízení a organizaci. Mj. se věnoval zavádění systémů jakosti dle ISO 9000, poté 12 let pracoval v mezinárodní korporaci na několika manažerských pozicích.

U této globální společnosti - leadera ve svém oboru - získal neocenitelné praktické manažerské a obchodní zkušenosti a dovednosti, podpořené absolvováním řady mezinárodních tréninkových programů, zaměřených na zvyšování obchodních a manažerských dovedností. Informace, pokyny a poučky z těchto programů pak byly díky pozicím, které zastával, podrobeny důkladné praktické prověrce.

Na těchto teoretických a následně praktických základech je postavena jak koncepce celého modulově vystavěného školícího a tréninkového programu, tak jednotlivé „stavební bloky“ – školení, která jsou popsána podrobněji v jednotlivých sekcích.

Právě v tomto bodě se popisovaný tréninkový a školící program zásadně odlišuje od jiných školení podobného zaměření, na kterých jsou zhusta pouze předkládány teoretické poučky, které ale nebyly školitelem prověřeny v praxi.

Na školeních se účastnící dozvídají zejména o postupech, které v praxi skutečně fungují. Tím jsou tato školení jedinečná, jsou efektivnější a po jejich absolvování jsou účastníci daleko lépe připraveni pro jejich implementaci. 

V poslední době se věnuje rovněž interim managementu. S několika společnostmi spolupracoval  na krátko - a střednědobých projektech s cílem splnit specifikované zadání v daném časovém období.