Vyjednávání

o 3 – 4 dny, pro obchodníky a obch. manažery
o Taktika a strategie
o Kompetence
o Příprava
o Překonávání námitek a odporu
o Rozhodovací model
o Analýza zákazníka
o SWOT
o Aktivní naslouchání
o Komunikace (neverbální, verbální)
o Argumentace
o Taktiky nákupčích
o BATNA
o Vedení diskuse
o Vyhodnocení a zpětná vazba