Vedení lidí

Kdo prošel funkcí, zahrnující vedení ostatních, potvrdí: jde o nejtěžší činnost. Kromě řízení sebe sama. Ovšem i to je vlastně vedení lidí…
o 6 - 8 dnů, pro manažery stř. úrovně vedení
o Role, kompetence a úkoly manažera
o Řízení pomocí cílů
o Model „CAR“
o Kompetence
o Motivace
o Typologie osobnosti
o Styly vedení vs. motivace
o Rozvoj lidí
o Vlastní rozvoj, vnitřní motivy manažera
o Leadership
o Zpětná vazba
o Hodnotící pohovory
o Proces přijímání zaměstnanců
o Vedení porad…