Marketing Management

o 4 dny, obch. a marketingový management
o Plánování
o Analýza
 Trhu, zákazníka, distribuce, konkurence
o Balanced Scorecard
o Náklady
o Marketingový mix
o SWOT – interní a externí analýza
o Stanovení cílů dle zájmových skupin
o Klasifikace produktu
o Vnímání produktu
o Marketingové a reklamní cíle
o Prostředky a nástroje reklamy a marketingu
o Public relations
o Cílová skupina
o Prodejní kanály…