Vítejte na stránkách "4management" - Management ve 4 dimenzích

Program je postaven modulově. Jako celek tvoří ucelený komplex kompetencí – znalostí a dovedností - potřebných pro efektivnější a kvalitativně vyšší činnost manažera.

Jednotlivé části (tj. konkrétní témata školení) je rovněž možné implementovat samostatně, a to podle identifikované potřeby zvýšení kompetencí pracovníka podle současné úrovně vzhledem k zařazení – funkci a náplni práce.

Tuto identifikaci je přitom vhodné učinit na základě analýzy jak současného stavu, tak – a to zejména – podle potřeb, které bude nezbytné naplnit na základě středně- a dlouhodobé strategie společnosti.

V zásadě se jedná o řízení kompetencí ve 4 rozměrech:

 1. Řízení sebe, své osobnosti:
  1. Času
   1. Time Management
  2. Kompetencí
   1. Komunikační dovednosti
   2. Prezentační dovednosti
   3. Obchodní dovednosti
   4. Vyjednávání
   5. Koučování
 2. Vedení podřízených a spolupráce s kolegy, partnery a nadřízenými
  1. Koučování
  2. Vedení lidí
  3. Kolegové
  4. Asertivita
 3. Řízení procesů
  1. Obchodních
   1. Key Account Management
   2. Marketing Management
  2. Manažerských
   1. Strategický Management
   2. Change Management
   3. Distance Management
 4. Implementace, využívání a zlepšování nabytých kompetencí (svých i ostatních)
  1. Koučování
  2. Interim Management