key

Key Account Management

Cílem semináře je dodat potřebné informace pro rozhodnutí, je-li tento model vhodný pro danou společnost. Účastníkům se dostane informací o potřebě a důvodech zavádění tohoto obchodního modelu, o jeho komponentech, personálních otázkách a principech zavádění. V možném návazném kurzu se pak účastníci věnují konkrétním krokům na uvedené otázky a dále se pracuje s konkrétními příklady, např. obchodními partnery atd.

Vítejte na stránkách "4management" - Management ve 4 dimenzích

Program je postaven modulově. Jako celek tvoří ucelený komplex kompetencí – znalostí a dovedností - potřebných pro efektivnější a kvalitativně vyšší činnost manažera.

Jednotlivé části (tj. konkrétní témata školení) je rovněž možné implementovat samostatně, a to podle identifikované potřeby zvýšení kompetencí pracovníka podle současné úrovně vzhledem k zařazení – funkci a náplni práce.

Subscribe to RSS - key